קבלן בניין בצפון | אהרון יגאל הנדסת בניין בע"מ | רפת

 

רפת

 

הקמת רפת בקיבוץ דגניה