קבלן בניין בצפון | אהרון יגאל הנדסת בניין בע"מ | פרנקל

 

מפעל פרנקל כ.ד.

תיאור כללי: הגדלת מחסן לחמרי גלם בשטח 1600.0 מ"ר והגדלת מפעל יצור בשטח 600.0 מ"ר