קבלן בניין בצפון | אהרון יגאל הנדסת בניין בע"מ | קליל

 

הקמת מבנה תעשייה - קליל

תיאור כליל: ניהול פרויקט עבוד חברת קבן מהנדסים

שנת הקמה: 1992-1994

תיאור מפורט: מבנה פלדה בגודל של 15 אלף מטר רבוע. הכולל כ-900 טון פלדה.